Bijna het beste
wat jij jezelf, je vriend of je vriendin kunt geven!

‘Met plezier presteren’ inspireert en ondersteunt je in het vinden van je eigen weg. Een praktische en prettig geschreven handleiding om het roer in eigen hand te nemen. Wil je ook meer plezier? Wil je met minder energie betere prestaties leveren? Wil je een betere balans tussen privé en werk? Soms lijkt het er op, dat naar mate we meer mogelijkheden hebben het realiseren van deze doelen steeds moeilijker is. Niet met dit boekje bij de hand. Ga aan de slag en werk met plezier aan je eigen toekomst.

Bestel via managementboek.nl

Hostmanship

de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn
Dit boekje laat zien hoe je door anders naar jezelf en de mensen om je heen te kijken, veel meer voldoening kunt halen uit je werk en je privéleven.

Het is een leuk en goed leesbaar boekje met heel herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Bij het lezen heb ik regelmatig gedacht, waarom ik mezelf niet veel vaker gedraag als gastheer. Het is verrassend om te zien wat er veranderd als je de mensen om je heen als gasten beschouwd en jezelf ziet als gastheer of gastvrouw.

Een aanrader voor iedereen, die wat meer kleur in zijn of haar leven wil brengen. Ik wil in het bijzonder leidinggevenden het boekje aanbevelen. Het inspireert je om op een andere manier met je medewerkers om te gaan.

Enkele vragen die zich aandienen als mensen het belang van Hostmanship inzien, zijn:
* Waarom slaagt niet iedereen, zowel bedrijven als mensen, erin zijn beste kant te laten zien in het contact met anderen?
* Waarom zijn slechts enkelen in staat winstgevende klanten, de juiste talenten en partners aan te trekken en te ontwikkelen, zodat een daadwerkelijk en duurzaam succes wordt gerealiseerd?
* Waarom stuiten wij als klanten zo zelden op goed Hostmanship?
* Waarom lopen sommigen van ons rond als een halve robot, terwijl het in andere organisaties bruist van de creativiteit, zorgzaamheid en samenwerking?

Het boek is geschreven door Jan Gunnarsson en Olle Blohm.

Download hier de Engelstalige samenvatting over de filosofie en de principes van hostmanship.

Wie heeft mijn kaas gepikt?

Het boekje “Wie heeft mijn kaas gepikt?” is een leuk verhaal over twee muizen en twee minimensjes, met een serieuze boodschap. Leuk om cadeau te geven, leuk om te lezen.

Kaas een metafoor voor alle verworvenheden in ons leven: ons werk, onze relaties, ons bezit, onze gezondheid etc. En die kunnen veranderen. De centrale vraag is: Hoe gaan we met veranderingen om? Zijn we ingesteld op een leven dat constant aan verandering onderhevig is, of zitten we vast in onze verworvenheden en bevriezen we als een verandering ons overvalt.

Lees het boekje en oordeel zelf.

 
Lees ons artikel naar aanleiding van dit boekje of Bestel het boek via managementboek.nl

Triade-model als ontwikkelkompas

Re-integratie kan effectiever en goedkoper
Onder de benaming ‘mensontwikkeling’ hanteren SW-bedrijven vele formules en methodieken om mensen te re-integreren. Dit doen zij de laatste jaren met steeds meer succes. Maar door de bezuinigingen gedwongen zal de re-integratie veel goedkoper en effectiever moeten. Kan dat?
Volgens Dick Faber en Peter Schenkeveld wel.

Download het artikel

Triade-model als ontwikkelkompas II

Direct plaatsen in een reguliere werkomgeving en beter worden
Sneller en goedkoper mensen re-integreren kan als je mensen direct plaats in een reguliere werkomgeving en vanuit deze omgeving werkt aan verdere ontwikkeling.
Met het Triade-model kunt u sneller een passende werkplek vinden voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees hoe we met behulp van de Triade-methodiek mensen op een effectievere en goedkopere manier kunnen re-integreren.

Download het artikel

Opsplitsen voorkomt cultuurstrijd

Aangepaste werkplek, leer-werkplek en re-integratie, haal ze uit elkaar
Veel SW-bedrijven hebben deze activiteiten min of meer in een organisatie geïntegreerd. Er zijn veel argumenten te bedenken om deze activiteiten juist uit elkaar te halen in zelfstandig functionerende bedrijven of businessunits.
Dit concludeerde Peter Schenkeveld na een onderzoek onder de SW-bedrijven in 2009. Zijn conclusies zijn nu actueler dan ooit.
Lees dit artikel nog eens na en bedenk hoe dit u kan helpen om de komende jaren met veel minder middelen, toch zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van dienst te kunnen zijn.

Download het artikel

© 2011 Schenkeveld en Schenkeveld B.V.
De lay-out van deze website wordt door Internet Explorer
niet volledig ondersteund. Gebruik bij voorkeur een andere browser.
Suffusion theme by Sayontan Sinha